Warsztaty tchoukballowe w Ślesinie

W pięknej nowej sali Zespołu Szkół w Ślesinie (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie) odbyły się IX warszaty tchoukballowe. 25 maja 2012 roku zgromadziły one uczniów i nauczycieli, a także grupę zaproszonych nauczycieli wychowania fizycznego z innych szkół. Warsztaty zorganizowała p. Aldona Bon-Pantkowska, a z ramienia Stowarzyszenia poprowadzili je Mikołaj Karolczak i Michał Piwowarczyk.
Tradycyjnie już zajęcia składały się z części multimedialnej (przepisy, sprzęt, filmy, zdjęcia), jak i treningowej — zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wf. Po warsztatach szkoła planuje zakup bramek do tchoukballu i rozpoczęcie treningów z młodzieżą w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że dzięki temu ten sport zacznie rozwijać się w kolejnym już regionie Polski.
Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia ze ślesińskich warsztatów.