Karta tchoukballu

Czym jest Karta Tchoukballu?

Karta tchoukballu to dokument prezentujący ducha gry, jaki był zamysłem twórcy tej dyscypliny sportowej, doktora Hermanna Brandta. Pragnął on, aby tchoukball był sportem dla wszystkich, wolnym od niezdrowej rywalizacji i agresji, tak częstych w wielu współczesnych dyscyplinach. Tchoukball ma trafiać nie tylko w fizyczne, ale również psychiczne potrzeby uczestników gry i tym samym przyczyniać się do budowania więzi społecznych. Zestaw zasad obowiązujących każdego zawodnika oraz charakteryzujących grę w tchoukball został zebrany w formie Karty tchoukballu. Karta jest autentycznym wyznacznikiem ducha sportowego, cechującego tę szybką i widowiskową grę. I choć dziś niektóre określenia mogą wydawać się patetyczne lub idealistyczne, Karta tchoukballu stanowi piękne świadectwo ideałów twórcy tej gry, dr. Hermanna Brandta.

Główne założenia

Gra w tchoukball opiera się na wzajemnym poszanowaniu wszystkich uczestników gry oraz unikaniu niezdrowej rywalizacji i dążenia do zwycięstwa za wszelką cenę. Można stwierdzić, że powszechnie promowana w ostatnich czasach idea fair play zawiera się w Karcie Tchoukballu, która jest jednak czymś więcej niż jedynie zestawem zasad fair play. W Karcie można znaleźć, m.in. następujące założenia:
- szacunek należy się każdemu zawodnikowi i drużynie, niezależnie od ich umiejętności i osiągniętego wyniku;
- dążenie do zdobycia prestiżu nie może być celem gry;
- głównym motywem zawodników ma być pragnienie pięknej gry, która motywuje ich do doskonalenia własnych umiejętności oraz zaniechania jakichkolwiek niesportowych zachowań wobec zawodników drużyny przeciwnej;
- ze względu na specyfikę gry, osiągnięty wynik jest zawsze dziełem zespołowym, co wzmacnia poczucie jedności drużyny i uczy doceniać wysiłek innych;
- mecz jest wydarzeniem społecznym, dla którego aktywność fizyczna jest jedynie środkiem.

Pobierz Kartę Tchoukballu