Statut SKF „Tchoukball.pl”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” zostało utworzone i działa zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie:
- ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.;
- ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.;
- postanowień Statutu Stowarzyszenia.

Pobierz Statut SKF „Tchoukball.pl”