Władze SKF „Tchoukball.pl”

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

Obowiązki i uprawnienia poszczególnych organów określa Statut Stowarzyszenia.

Zarząd
Obecnie w skład Zarządu wchodzą:

Marcin Jeżo - Prezes Zarządu
Tomasz Kleszcz - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Zambrowski - Skarbnik, Członek Zarządu
Michał Piwowarczyk - Członek Zarządu
Aleksander Gortych - Członek Zarządu

W celu skontaktowania się z Zarządem Stowarzyszenia prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Komisja Rewizyjna
Obecnie (od dnia 06.04.2013 r.) w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Zbigniew Zych - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Jakubik - Członek Komisji Rewizyjnej
Wojciech Kwitowski - Członek Komisji Rewizyjnej