Wspierają nas

Patronami medialnymi Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” są serwisy internetowe:

- Aktywni.pl
- Twój-sport.pl
- Wychowanie fizyczne

SKF „Tchoukball.pl” kieruje także swoje podziękowania za wsparcie działalności do:

- firma ITMOOSE Technologie Informatyczne
- firmy projektowej IWI
- studia graficznego Postscriptum
- operatora telefonii komórkowej Play