Warsztaty tchoukballowe w Łodzi

27 listopada 2009 r. odbyły się w Łodzi trzecie warsztaty tchoukballowe dla nauczycieli wf. Organizatorami byli Teresa Libiszewska-Gozdan i Maciej Matczak, doradcy metodyczni Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, oraz Wojciech Ulatowski, nauczyciel XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Z ramienia SKF „Tchoukball.pl” zajęcia poprowadzili: Mikołaj Karolczak, Magdalena Kubisa i Marcin Jeżo.

W zajęciach wzięło udział 45 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w pierwszej części obejrzeli prezentację, podczas której zapoznali się z zasadami gry i jej zaletami. Była również okazja do obejrzenia filmów pokazujących zarówno grę najlepszych drużyn świata, jak i najmłodszych — 12-letnich dzieci.
Druga część warsztatów to trening, który poprowadzili członkowie SKF „Tchoukball.pl”. Wśród jego elementów pojawiły się: technika rzutu, podania w drużynie, obrona, ustawienie zespołu na boisku i elementy taktyczne. Nowa dyscyplina sportu spotkała się z zainteresowaniem uczestników, z których część wyraziła już chęć wprowadzenia jej do programu zajęć szkolnych.