SKF „Tchoukball.pl” członkiem FITB

26 września 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Światowej Federacji Tchoukballu (FITB), podczas którego Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” zostało przyjęte do grona członków Federacji. Tym samym Stowarzyszenie stało się pierwszym, oficjalnym i pełnoprawnym reprezentantem FITB w Polsce. List akredytacyjny można znaleźć tutaj.