Ponad czterdzieści krajowych federacji w składzie FITB

Tchoukball to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin sportowych na świecie. W 2015 roku zarejestrowano czterdziestą pierwszą federację krajową wchodzącą w skład FITB. Dla porównania - w 2009 roku było ich jedynie dwadzieścia dwie!