Jak grać

Drużyny i boisko

W tchoukball można grać na boiskach o różnych rozmiarach i nawierzchniach. Najbardziej powszechnymi nawierzchniami do gry w tchoukball są: nawierzchnia sztuczna bądź drewniana (hala sportowa), piasek (tchoukball plażowy) oraz nawierzchnia trawiasta. Obecnie, w przypadku nawierzchni sztucznej lub drewnianej (hali sportowej), w tchoukball gra po siedmiu zawodników w każdej z drużyn, na boisku o rozmiarach 27X16 metrów. W odmianę plażową gra po pięciu zawodników w drużynie, na boisku o rozmiarach 21X12 metrów. W tchoukball można grać zarówno w drużynach męskich, żeńskich, jak i mieszanych.

Na obu końcach boiska znajdują się półkola o promieniu 3 metrów. Stanowią one pola bramkowe, w których nie może przebywać zawodnik z piłką, ani w które nie może upaść piłka. Schemat boiska wraz z ustawieniem bramek przedstawiają poniższe rysunki:

boisko

Piłka

Do gry w tchoukball wykorzystuje się piłkę identyczną jak do piłki ręcznej: większą (rozmiar 3) w meczach drużyn męskich, oraz mniejszą (rozmiar 2) w meczach drużyn żeńskich, juniorskich lub mieszanych.

Bramki

Bramki są najbardziej charakterystycznymi akcesoriami do tchoukballu. Są to kwadratowe ramy o długości boku równej 1 m, nachylone pod kątem 55 stopni do nawierzchni, z napiętą na nich sprężynującą siatką.

Czas gry

Mecz tchoukballu składa się z trzech części (tercji), po 15 minut każda, z maksymalnie 5-minutowymi przerwami pomiędzy nimi.

Poruszanie się i rozgrywanie piłki

W tchoukballu zabronione jest kozłowanie piłki. Zawodnik będący w jej posiadaniu może wykonać jedynie 2 kroki (trzy kontakty stóp z nawierzchnią), po czym musi podać piłkę do innego zawodnika lub oddać rzut na bramkę. Nie można także przetrzymywać piłki dłużej niż 3 sekundy.

Drużyna przed wykonaniem rzutu na bramkę może wykonać maksymalnie 3 podania. Czwarte podanie oznacza błąd gry i utratę piłki. Niedozwolone jest przechwytywanie podań drużyny przeciwnej. Nie wolno także ograniczać zawodnikom drużyny przeciwnej swobody rzucania i chwytania piłki oraz poruszania się po boisku.

Cele drużyn

Drużyna atakująca (będąca w posiadaniu piłki) ma na celu odbicie piłki od bramki - po co najwyżej trzech podaniach - w taki sposób, aby po odbiciu od bramki piłka upadła na boisko w dozwolonym obszarze (polu gry). Jeżeli drużyna broniąca złapie piłkę, zanim dotknie ona powierzchni boiska, żadna z drużyn nie zdobywa punktu i gra toczy się dalej.

Drużyna broniąca ma za zadanie złapać piłkę po rzucie drużyny przeciwnej na bramkę, zanim dotknie ona powierzchni boiska (w polu gry). W tym celu, zawodnicy drużyny broniącej muszą nieustannie obserwować ruchy drużyny przeciwnej i odpowiednio ustawiać się do obrony.

Zdobywanie punktów

Zawodnik zdobywa punkt dla swojej drużyny, gdy piłka odbita od bramki:
- dotknie pola gry, zanim zostanie złapana przez zawodnika drużyny przeciwnej (broniącej),
- dotknie zawodnika drużyny przeciwnej, który nie jest w stanie jej opanować i ją upuszcza lub wybija poza pole gry,
- dotknie nogi zawodnika drużyny przeciwnej poniżej kolana,
- dotknie zawodnika drużyny przeciwnej będącego w polu bramkowym lub poza polem gry, wchodzącego w pole bramkowe lub wychodzącego poza pole gry w celu złapania piłki, albo przechodzącego przez pole bramkowe w celu przyjęcia pozycji obronnej.
Zawodnik zdobywa punkt dla drużyny przeciwnej, gdy:
- oddaje strzał i piłka nie trafia w bramkę,
- piłka po odbiciu od bramki po strzale zawodnika wypada poza pole gry lub wpada w pole bramkowe,
- piłka po odbiciu od bramki trafia w zawodnika oddającego strzał,
- po odbiciu od bramki piłki dotyka zawodnik tej samej drużyny, który stoi w polu bramkowym lub poza polem gry,
- po odbiciu od bramki piłkę celowo dotyka zawodnik tej samej drużyny, aby zapobiec jej wypadnięciu poza pole gry lub wpadnięciu w pole bramkowe.

Błędy gry

Zawodnik popełnia błąd gry, gdy:
- przemieszcza się kozłując piłkę,
- będąc w posiadaniu piłki dotknie podłoża stopą więcej niż trzy razy (złapanie piłki z jedną lub obiema stopami na podłożu oznacza jedno dotknięcie podłoża, tj. zawodnik może wykonać jeszcze tylko dwa kroki),
- przetrzymuje piłkę ponad trzy sekundy,
- dotyka piłkę nogą poniżej kolana (kontakt z kolanem bądź nakolannikiem jest dozwolony),
- wykona czwarte z kolei podanie swojej drużyny (odbicie piłki od jednego zawodnika do drugiego jest uznawane jako podanie),
- odda rzut na bramkę, na którą oddano trzy ostatnie rzuty,
- po wznowieniu gry po punkcie odda rzut na bramkę zanim piłka przekroczy linię środkową boiska,
- będąc w posiadaniu piłki wchodzi w kontakt z polem bramkowym, przed wykonaniem podania lub strzału,
- trzymając piłkę, dotyka jakiegokolwiek obszaru będącego poza polem gry lub złapanie piłki następuje bezpośrednio po wykonaniu ostatniego kroku poza polem gry,
- upuści piłkę, gdy została do niego podana,
- przechwyci (celowo lub nieumyślnie) podanie drużyny przeciwnej,
- dotknie piłki po odbiciu od bramki, gdy strzał został oddany przez jego drużynę,
- uniemożliwi zawodnikom drużyny przeciwnej swobodne poruszanie się i podawanie piłki.
Po błędzie zawodnika piłka przechodzi w posiadanie drużyny przeciwnej, która wznawia grę z miejsca, w którym popełniono błąd. W tej sytuacji drużyna wznawiająca grę po błędzie musi wykonać co najmniej jedno podanie przed oddaniem strzału na bramkę.

Pozostałe zasady gry

Połowy boiska nie są przypisane do żadnej z drużyn; każda drużyna może atakować na dowolną bramkę.

Drużyna, która straciła punkt wznawia grę zza linii końcowej boiska. Takie wznowienie określane jest jako "podanie zerowe". Oznacza to, że drużyna może wykonać jeszcze trzy podania przed oddaniem rzutu na bramkę.

Jeśli piłka uderzy w metalową ramę bramki lub o elementy mocujące siatkę do ramy w taki sposób, że nieoczekiwanie zmieni tor lotu (naruszenie zasady lustrzanego odbicia) i spadnie w pole gry, drużyna atakująca nie zdobywa punktu. Takie odbicie uważa się za błąd. Piłkę przejmuje drużyna broniąca i wznawia grę z miejsca, gdzie upadła piłka. Jeżeli piłka upadnie w polu bramkowym lub poza polem gry (boiskiem), drużyna atakująca zdobywa puknt na rzecz drużyny przeciwnej (podobnie jak przy prawidłowym odbiciu od bramki). Jeżeli po nieprawidłowym odbiciu od bramki drużyna broniąca złapie piłkę, gra toczy się dalej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi przepisami gry w tchoukball oraz obejrzenia krótkiego filmu prezentującego ten sport. Osoby zainteresowane grą lub uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego.