List ONZ

List ONZ

W roku 2001 Organizacja Narodów Zjednoczonych, zauważając szczególne walory tchoukballu jako dyscypliny wspierającej budowanie pokojowych relacji międzyludzkich, skierowała do Międzynarodowej Federacji Tchoukballu list następującej treści:

Październik 2001 r.

Walory edukacyjne tchoukballu niosą uniwersalne przesłanie, zgodne z misją, która została mi powierzona.

W 1971 roku twórca tchoukballu, doktor Hermann Brandt, lekarz medycyny sportowej, ogłosił: "celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz wkład w budowę harmonijnego społeczeństwa".

Jest to powód, dla którego popieramy projekt rozwoju tchoukballu, przedstawiony przez Międzynarodową Federację Tchoukballu. Z pewnością pozwoli on nieść na cały świat przesłanie pokoju, które wykracza poza wymiar sportowy.

Obserwując z zainteresowaniem dalszy rozwój tej dyscypliny sportu, życzymy jej sukcesów, na jakie zasługuje.

Adolf Ogi
Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ
ds. Sportu na rzecz Pokoju i Rozwoju

Pobierz List ONZ